Organizatorem Jazz Juniors jest Fundacja Muzyki Filmowej i Jazzowej


Tomasz Handzlik, Dyrektor
e: tomasz.handzlik@hitchonmusic.com

Magdalena Warejko, Dyrektor ds. operacyjnych
e: magdalena.warejko@hitchonmusic.com

Aneta Norek, Dyrektor ds. współpracy z zagranicą
aneta.norek@hitchonmusic.com

Urszula Nowak, Biuro prasowe
e: urszula.nowak@hitchonmusic.com

Marek Walczak, Logistyka
e: marek.walczak@hitchonmusic.com